Třída MŠ

Základní informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Publikováno: 7.4.2021 Autor(ka): Kamil Bula

Vážení rodiče, milí žáci.

Chtěli bychom Vás informovat o aktuální situaci vzhledem k rozvolňování od 12. dubna 2021.

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. 4. 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, jež umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021. 

Odkaz MŠMT zde

Od 12. dubna 2021 do školy nastoupí:

  • děti, které mají povinné předškolní vzdělávání

  • žáci 1. stupně v Mostech u Jablunkova, kteří se budou vzdělávat v týdenních rotacích celých tříd:

        od 12. dubna do 16. dubna 2021 – 1.A, 1.B, 4. tř., 5. tř. (LICHÝ TÝDEN)

        od 19. dubna do 23. dubna 2021 – 2.A, 2.B, 3. tř. (SUDÝ TÝDEN)

  • žáci malotřídní školy na Hrčavě, kteří se budou vzdělávat prezenčně.

Od 12. dubna 2021 do školy nenastoupí:

  • žáci 2. stupně (tito žáci se nadále vzdělávají distančním způsobem)

  • děti, které nemají povinné předškolní vzdělávání.

Ostatní:

Družina:

  • pro přihlášené děti bude do 16:00 hod. k dispozici školní družina (každá třída bude mít své vlastní oddělení). Ranní družina bude taktéž k dispozici od 6:30 hod.

Jídelna:

  • všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a budou se vzdělávat prezenčním způsobem, jsou automaticky přihlášeni ke stravování.

Konzultace:

  • jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen jeden zákonný zástupce
  • jsou umožněny dobrovolné skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků pro 9. ročník ZŠ k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.

Testování:

  • Návrat žáků k prezenční výuce je podmíněn povinným neinvazivním testováním dětí, žáků, zaměstnanců škol.

 

Pokyn ředitele školy týkající se výuky, povinného testování žáků a dětí a dalších náležitostí bude zveřejněn v nejbližší době.

Věříme, že vše spolu zvládneme.

                                                                                                                 Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                  ředitel školy