Dokumenty

Zápisy, rozhodnutí

Zápis dětí do 1. tříd se koná 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin na sekretariátu v budově  Mosty u Jablunkova 750.

  • Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
  • Pokud je to možné, podejte přihlášku datovou schránkou nebo emailem s dokumenty s elektronickým podpisem. V tomto případě není nutná Vaše osobní přítomnost ve škole.
  • Pokud jste ještě nepodali přihlášku spolu s dalšími dokumenty, můžete ji zaslat doporučeně na adresu Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, 73998 Mosty u Jablunkova 750. V tomto případě nebudeme vyžadovat Vaší přítomnost a dokumenty se ověří až při nástupu do školy.
  • V případě, že nemáte osobní datovou schránku ani osobní elektronický podpis a přihlášku jste nezaslali doporučeně poštou, musíte se dostavit osobně.
  • V pondělí bude dle doručených přihlášek sestaven časový harmonogram Vaší návštěvy ve škole pro minimalizaci shlukování osob ve škole. Nebudou osloveni rodiče, kteří dokumenty zaslali poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. U těchto přihlášek se automaticky považují dokumenty za přijaté, se všemi náležitostmi.
  • Předpokladem je, že harmonogram bude začínat podle Příjmení vzestupně od A (13:00) po Z (cca 17:00). Děkujeme za spolupráci a pochopení organizace zápisu za této mimořádné situace. Děkujeme za dodržování nošení ochranných pomůcek na obličeji - rouška, šátek,...
  • Pro urychlení doručte (pokud jste již neodevzdali) vyplněné žádosti spolu s dalšími dokumenty na sekretariát školy, a to do 2.4.2020. (Provoz sekretariátu Po-Čt 8.00-12.00). Preferujeme přihlášky zaslané doporučeně poštou.

 

K zápisu jsou povinny dostavit se všechny děti (zastoupeni zákonnými zástupci), které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dříve) a patří do spádové oblasti Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace.

Děti(zastoupeni zákonnými zástupci), které se zúčastnily zápisu v roce 2019 a byl jim udělen odklad školní docházky k 1. 9. 2019, se k letošnímu zápisu taktéž dostaví.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy bude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a u vstupu do školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

V Mostech u Jablunkova 30.3.2020                                    

 

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy