Dokumenty

Zápisy, rozhodnutí

Zápis do základní školy pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 26.3.2021 Autor(ka): Jan Beiger

Zápis do základní školy pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s platnými právními předpisy a v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Uskuteční se jako vloni bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit do 13. dubna 2021 následujícími způsoby:

  • osobně na sekretariát Základní a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750 v termínu 12. a 13. dubna 2021 od 7:00 do 17:00 hod.
  • do datové schránky školy
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Sledujte informace k zápisu na webových stránkách školy.

 

                                                                                       Mgr. Kamil Bula

                                                                                        ředitel školy

 

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Kamilem Bulou, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

Přerušení správního řízení

Odklad povinné školní docházky

R 1

 

R 6

R 2

 

R 7

R 3

 

R 22

R 4

 

R 32

R 5 (HRČAVA)

 

R 36

R 8

 

R 37

R 9

 

 

R 10

 

 

R 11

 

 

R 12

 

 

R 13

 

 

R 14

 

 

R 15

 

 

R 16

 

 

R 17 (HRČAVA)

 

 

R 18

 

 

R 19

 

 

R 20

 

 

R 21

 

 

R 23

 

 

R 24

 

 

 R 25

 

 

R 26

 

 

R 27

 

 

R 28

 

 

R 29 (HRČAVA)

 

 

R 30

 

 

R 31

 

 

R 33

 

 

R 34 (HRČAVA)

 

 

R 35

 

 

R 38

 

 

R 39

 

 

R 40

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Datum zveřejnění: 21.4.2021
Datum svěšení: 5.5.2021

                                                                                                                    Mgr. Kamil Bula
                                                                                                                      ředitel školy