Dokumenty

Zápisy, rozhodnutí

Zápis do základní školy pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 26.3.2021 Autor(ka): Jan Beiger

Zápis do základní školy pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s platnými právními předpisy a v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Uskuteční se jako vloni bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit do 13. dubna 2021 následujícími způsoby:

 • osobně na sekretariát Základní a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750 v termínu 12. a 13. dubna 2021 od 7:00 do 17:00 hod.
 • do datové schránky školy
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Sledujte informace k zápisu na webových stránkách školy.

 

                                                                                       Mgr. Kamil Bula

                                                                                        ředitel školy

 

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Ondřejem Polakovičem, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Přijat/a k základnímu vzdělávání

Přerušení správního řízení

Odklad povinné školní docházky

R1

R21

 

 

R2

R22

 

 

 

R23 (Hrčava)

R3

 

R4 (Hrčava)

R24

 

 

R5 (Hrčava)

R25

 

 

R6

R26

 

 

R7

R27

 

 

R8

R28

 

 

R9

 

 

 

R10

R30

 

 

R11

R31

 

 

R12

 

 

 

R13

 

 

 

 

 

R14

 

R15

 

 

 

R16

 

 

 

R17

 

 

 

R18

 

 

 

R19

 

 

 

R20

 

 

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení a odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

 

Datum zveřejnění: 14.4.2020
Datum svěšení: 28.4.2020

Mgr. Ondřej Polakovič
        ředitel školy

 

Zápis dětí do 1. tříd se koná 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin na sekretariátu v budově  Mosty u Jablunkova 750.

 • Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
 • Pokud je to možné, podejte přihlášku datovou schránkou nebo emailem s dokumenty s elektronickým podpisem. V tomto případě není nutná Vaše osobní přítomnost ve škole.
 • Pokud jste ještě nepodali přihlášku spolu s dalšími dokumenty, můžete ji zaslat doporučeně na adresu Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, 73998 Mosty u Jablunkova 750. V tomto případě nebudeme vyžadovat Vaší přítomnost a dokumenty se ověří až při nástupu do školy.
 • V případě, že nemáte osobní datovou schránku ani osobní elektronický podpis a přihlášku jste nezaslali doporučeně poštou, musíte se dostavit osobně.
 • V pondělí bude dle doručených přihlášek sestaven časový harmonogram Vaší návštěvy ve škole pro minimalizaci shlukování osob ve škole. Nebudou osloveni rodiče, kteří dokumenty zaslali poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. U těchto přihlášek se automaticky považují dokumenty za přijaté, se všemi náležitostmi.
 • Předpokladem je, že harmonogram bude začínat podle Příjmení vzestupně od A (13:00) po Z (cca 17:00). Děkujeme za spolupráci a pochopení organizace zápisu za této mimořádné situace. Děkujeme za dodržování nošení ochranných pomůcek na obličeji - rouška, šátek,...
 • Pro urychlení doručte (pokud jste již neodevzdali) vyplněné žádosti spolu s dalšími dokumenty na sekretariát školy, a to do 2.4.2020. (Provoz sekretariátu Po-Čt 8.00-12.00). Preferujeme přihlášky zaslané doporučeně poštou.

 

K zápisu jsou povinny dostavit se všechny děti (zastoupeni zákonnými zástupci), které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dříve) a patří do spádové oblasti Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace.

Děti(zastoupeni zákonnými zástupci), které se zúčastnily zápisu v roce 2019 a byl jim udělen odklad školní docházky k 1. 9. 2019, se k letošnímu zápisu taktéž dostaví.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy bude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a u vstupu do školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

V Mostech u Jablunkova 30.3.2020                                    

 

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy