Jídelna

I  N  F O  R  M  A  C  E        P  R  O      S  T  R  Á  V  N  Í  K Y   -   školní rok 2022/2023

Publikováno: 1.8.2022 Autor(ka): Veronika Sikorová

I  N  F O  R  M  A  C  E        P  R  O      S  T  R  Á  V  N  Í  K Y   -   školní rok 2022/2023

 1. Školní jídelna začne pro žáky vařit od 2. září (pátek) 2022.
 1. Kdo má zájem o stravování ve školní jídelně (žáci) musí se přihlásit k odběru obědů u vedoucí školní jídelny.
  Zároveň je nutné odevzdat „Přihlášku ke stravování“. Bez vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky

     není stravování možné. Přihlášku odevzdejte ved. ŠJ.  Případně můžete vyplněnou a podepsanou přihlášku kdykoliv poslat

     na e-mailovou adresu ved. ŠJ: bozena.volna@zsmostyujablunkova.cz

 1. Ke stravování se musí všichni strávnici opětovně přihlásit odevzdat vyplněnou přihlášku i ti strávníci, kteří se v minulém školním roce už stravovali!
 1. Přihlásit se a odhlásit je možné den předem, a nejpozději v daný den do 7,45 hod a to:
  • u vedoucí školní jídelny osobně
  • telefonicky na tel.: 778 168 209
  • na webových stránkách školy – jídelna on-line (http://zsmostyujablunkova.cz).
  • v době nepřítomnosti ved. ŠJ u kuchařek

          PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO ZA PŘIHLÁŠKU NA CELÝ ŠKOLNÍ   ROK
          Ukončení stravování musí potvrdit zákonný zástupce /rodič/.

 1. Také je možnost se stravovat NEPRAVIDELNĚ tzn. dle vašeho rozvrhů, kroužků a vašich potřeb.

 2. PLACENÍ – v září (na začátku stravování) zaplatíte zálohu-jistinu ve výší 22 obědů (odpovídá počtu dnů stravování v červnu 2023).

V říjnu 2022 až květnu 2023 zaplatíte skutečné odebrané obědy za uplynulý /minulý/ měsíc. V červnu na konci školního roku bude provedeno vyúčtování, tzn. porovnání zálohy se skutečně odebranými obědy za červen 2023.          

 1. Pro kontrolu odběru stravy musí mít strávník zakoupený bezkontaktní čip.

  

  V Mostech u Jablunkova, dne 27.  7.  2022                                                                                          B. Volná, ved. ŠJ, tel.:  778 168 209