Jídelna

Informace ke stravování od 14. 10. 2020

Publikováno: 14.10.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Stravování:

 • Školní stravování nebude přerušeno.
 • Všichni žáci budou odhlášeni ze stravování od 14. 10. 2020.  
 • Zároveň mají žáci možnost se přihlásit ke stravování a konzumovat oběd v prostorách školní jídelny při respektování těchto požadavků:

       K odběru stravy je možné se přihlásit:
       1. telefonicky 778168209
       2. přes webové stránky školy Jídelna online do 7:45 daný den.

 • Odběr obědů do jídlonosičůpro žáky není možný.
 • Provoz ve školní jídelně bude probíhat takto:
  1. výdej obědů pro žáky bude od 12:00 do 13:00
  2. vstup do jídelny zadním vchodem (vchod pro cizí strávníky)
  3. žáci mezi sebou dodržují rozestupy
  4. vstup pouze se zakrytými ústy a nosem (rouška atd.)
  5. do budovy školní jídelny mohou vstupovat pouze žáci přihlášeni k odběru stravy
  6. před vstupem do jídelny mytí a dezinfekce rukou
  7. žáci se řídí školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny
 • Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

                                                                                                                        Vedoucí školní jídelny