7. A

Mgr. Anna Boková Třídní učitel učitel

Vlastivěda

Publikováno: 23.4.2021 Autor(ka): Kamila Szotkowská

23.4. 2021

Vlastivěda

 19.-26.4.2021

Dobrý den, v pondělí se uvidíme ve škole a uděláme si zápis k posledně probíranému učivu.

 

Můžete se podívat na krátká videa: Manufaktury

                                                    Věk páry

Doporučuji také se podívat na díl ze seriálu Byl jednou jeden vynálezce (YouTube). 

S pozdravem Kamila Szotkowská

 

 

 

 

13.týden

Milé děti,

zapište si do sešitu do čtvrteční online hodiny - neposílejte:

Školní docházka v 17. století

Školní docházka nebyla povinná. 

Vypište ze str.14, jak vypadalo školství v této době (4 zajímavosti). 

Jan Ámos Komenský

Biskup Jednoty bratrské a učitel. Jako nekatolík musel odejít z Čech. Zpět do země se už nikdy nevrátil. Procestoval celou Evropu. Pochován je v  Holandsku. 

Vypiš ze str. 15, jaké změny ve vyučování navrhoval: (alespoň 3).

 

Video k tématu: J. A. Komenský

Brzy na viděnou K. Szotkowská

 

 

11.-12. týden

Dobrý den žáci,

zapište si do sešitu tento text:

Nástup Habsburků na český trůn

1526 na český trůn usedli Habsburkové. Neplnili sliby, které dali českým šlechticům. Rozpory vedly k vojenskému střetnutí – bitvě na Bílé hoře roku 1620. Zvítězili Habsburkové.

27 vůdců povstání bylo nemilosrdně potrestáno. Na staroměstském náměstí byli umučeni a popraveni.

Spory mezi českou šlechtou a Habsburky pokračovaly a vedly až k třicetileté válce v Evropě.

Odpovězte na otázky: (odpovědi najdete v učebnici)

Život poddaných

  • Co nesměli poddaní dělat bez souhlasu svého pána?
  • Jak dlouho trvala vojenská služba poddaných?

Život ve městě

  • Napište 5 řemesel, které v této době byly ve městě.

 

Nakreslete si pod text do sešitu cedulku "vývěsku", která by vám visela nad dveřmi, kdybyste žili v té době ve městě a byli řemeslníky. Jednalo se vlastně o druh reklamy, aby všichni věděli kdo v domě pracuje, co si mohou u tebe zaplatit. Můj příklad (už jej nesmíte použít): mám ševcovskou dílnu, proto mám na cedulce botu. Vymyslete si svoje řemeslo a reklamní cedulku...

Videa k učivu: Bitva na Bílé hoře

Poprava 27 pánů

Poprava - průběh

 

Do středy 31.3. mi vyfoťte a pošlete odpovědi a obrázek.

 

Mějte se jarně.  K. Szotkowská

 

 

9. -10. týden

Dobrý den děti,

mám velikou radost, že vaše lapbooky o evropských zemích jsou tak kvalitní a nápadité. Těším se na jejich další prezentace.

Seznámila jsem vás s historickou postavou Janem Husem. Podívejte se na tato krátká videa:Jan Hus

Upálení Jana Husa

Ve čtvrtek budeme pokračovat v odhalování české historie. 

Husitské války

Jan Žižka

Tímto jsme ukončili vlastivědu ze 4. třídy a dále se budeme věnovat učivu 5. třídy.

K. Szotkowská

 

8. týden

Milí žáci,

ukončili jsme učivo o České republice a Evropě. Nyní stále pracujte na projektu "Evropské země".

V přiloženém souboru Orientace v Evropě doplňte, ve které zemi najdete určená místa. Vytiskněte a nalepte do sešitu nebo do sešitu přepište. Pokud půjdeme do školy, kontrola bude ve škole, pokud ne, kontrolu provedeme společně po jarních prázdninách.

Ve čtvrtek začneme dějepisnou část vlastivědy - jak už víte. Připravte si správnou učebnici.

Na viděnou K. Szotkowská

 

 

7. týden

Dobrý den,

pomalu se dostáváme ke konci učiva o Evropě. Váš dlouhodobý úkol je prezentace státu, který vám byl přidělen. Nyní máte sbírat materiály, plánovat jak bude vaše práce vypadat a co bude obsahovat. Každou online hodinu ČJ a vlastivědy o tom nyní hovoříme a vy se mě můžete ptát na věci, které potřebujete vědět. Mějte na paměti, že tato prezentace musí obsahovat nějakou výtvarnou část (bylo vysvětleno). Pokud budete potřebovat vytisknu vám materiály, které mi pošlete. 

Ve čtvrtek budeme společně přiřazovat státy a hlavní města.

Mějte se hezky. K. Szotkowská

 

 

 

6.týden

Dobrý den žáci,

udělejte si do sešitu jednoduchý zápis. Zapište (ve čtvrtek společně provedeme kontrolu):

Obyvatelstvo Evropy

Odpovězte na otázky: 1) Které 3 nejpočetnější skupiny národů se v Evropě nacházejí? 2) Do které z těchto skupin patří Češi?

Ve čtvrtek vám vysvětlím, jak si představuji práci na projektu "Cestujeme po Evropě".

 

Pěkný týden. K. Szotkowská

 

 

5. týden

Dobrý den děti,

potěšilo mě, že jste byli v minulé hodině připraveni a mohla jsem Vám všem dát hezké známky.

Ve čtvrtek budeme na známky opakovat podnebí Evropy. Zopakuj si učivo také online:Podnebné pásy

 

Zapište (a doplňte místo teček) do sešitu poslední učivo: pracuj s učebnicí str.63

 

Hospodářství Evropy

Průmysl těžební - v Evropě se těží.......

Průmysl energetický - jsou zde tyto typy elektráren......

Průmyl zpracovatelský dělíme na těžký (např. strojírenský) a lehký (např.potravinářský).

Dále dělíme hospodářství na zemědělství, dopravu a služby.

Napište do sešitu, ve kterém hospodářském odvětví pracují Tvoji rodiče. 

 

K. Szotkowská

 

25.-28.2.2021

Dobrý den,

v hodině vlastivědy si napíšeme na známky opakování vodstva Evropy. Budeme pokračovat v učivu "Hospodářství v Evropě".

Kamila Szotkowská

 

18.- 22.1.2021

Milé děti,

do sešitu si napište odpovědi na otázky. Pokud nechceš otázku opisovat, napiš odpověď celou větou. Když otázku opíšeš, odpověď nemusí být celou větou. (Odpovědi jsou v učebnici.) Napište do čtvrtku - společně zkontrolujeme.

1) Která řeka je v Evropě nejdelší?

2) Co to je povodí?

3) Co je úmoří?

4) Které vodní nádrže jsou uměle vytvořeny a které jsou přirozené?

 

Čtvrtek 21.1.: zapiš do sešitu text ze souboru Podnebné pásy. (Neposílat, jen zapsat do sešitu. Kontrola ve škole.)

Pěkný týden. K. Szotkowská

 

 

11.1. - 14.1.2021

Dobrý den žáci,

napište si do sešitu zápis (ve čtvrtek budeme kontrolovat společně - misto teček doplňte informace).:

Vodstvo

Evropu oblévají dva oceány: na severu ……………a na západě…………………oceán. Součástí oceánů je několik moří. Průliv je………………………..Záliv je……………………….(informace na str. 57 dole).

 

Ve čtvrtek budeme pokračovat učivem o slaných a sladkých vodách Evropy.

Zopakujte si také poloostrovy a pohoří – bude malý testík online.

Těším se na viděnou. K. Szotkowská

 

 

4.1. - 8.1. 2021 

1. týden

Milí žáci,

po vánočních prázdninách opět začínáme tímto způsobem výuky. Věřím, že stejně jako již v předchozích týdnech distanční výuky to budeme dobře zvládat. 

Ve čtvrtek budeme opakovat základní znalosti o našich sousedních státech. Zopakujeme si také povrch Evropy str. 54 - 56.                                                                      

Doufám, že se brzy uvidíme ve škole. K. Szotkowská

 

 

6. týden 23.11.- 27.11.

Dobrý den milí žáci,

v online hodině jsme hovořili o našem nejbližším sousedním státu – Slovenské republice.

Udělejte si zápis do sešitu (pracujte hlavně s učebnicí). Začněte na novém listu. Dám Vám ve škole k nalepení obrázek.

 Slovensko

Dříve byla SR součástí Československa, od 1.1.1993 je samostatným státem. Žije zde asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město Bratislava.

(napiš ke každému 2 informace)

Města:

Povrch:

Řeky:

Průmysl:

Tradiční jídlo:

Kdo to byl Juraj Jánošík?

Na která místa přijíždí nejvíce turistů? (3)

Pěkný den K. Szotkowská

 

5. týden 16. - 20.11. 2020

Milí žáci,

Prahou jsme ukončili učivo o České republice. Vaše referáty o pražských památkách  byly velice pěkné. Vaše znalosti si zopakujte na živém pracovním listu (budu hodnotit známkou): pracovní list

NELEKNĚTE SE, KDYŽ VÁM NĚCO VYJDE ŠPATNĚ. DŮVOD MŮŽE BÝT PRAVOPISNÁ CHYBA- JÁ TO JAKO CHYBU NEBERU.

 Vypíšete, potom zmáčknete Finish. Dále zmáčkněte: Email my answers to my teacher (poslat učiteli)

Napiš své jméno

Level: 5.A

School subject: Vl

email učitelky: kamila.szotkowska@zsmostyujablunkova.cz

 Naše republika je evropský stát a jsme členem Evropské unie. Vašim úkolem do čtvrteční online lekce je přečíst si o Evropské unii v učebnici na str. 44. Do sešitu si do čtvrtku napište:

Evropská unie (EU)

ČR je od roku 2004 členem Evropské unie. Státy EU hospodářsky spolupracují a usilují o zajištění míru a bezpečnosti.

Odpověz na otázky, opisovat je nemusíš, stačí napsat odpovědi do sešitu:

1)Kolik členských států má Evropská unie?

2)Kterou měnu používá většina států EU?

3)Kde je sídlo nejvýznamnějších institucí EU?

Ve čtvrtek budeme pokračovat společně.

Mějte se hezky. K. Szotkowská

 

 

4. týden 9.11. - 13.11.2020

Dobrý den milí žáci,

pracovní listy jste vyplnili téměř všichni velmi dobře. Prosím, čtěte pečlivě zadání úkolů a dodržujte termíny jejich odevzdání. Tématem tohoto týdne je Praha. Podívejte se na krátké video: O Praze

K Praze se váže mnoho pověstí. Některé z nich si můžete přečíst v příloze č4.

Na pověst o Orloji se podívejte: Pověst o Orloji

Vynechejte si v sešitě 4 celé stránky. Až se vrátíme do školy, nalepíme zde Vaše pracovní listy, které mám vytištěné. Na pátou stranu si udělejte tento krátký zápis:

                                                                          Praha

Hlavní město České republiky. Je sídlem prezidenta, který má kancelář na Pražském hradě. Sídlí zde také vláda, jednotlivá ministerstva a parlament.

Kolem roku 500 se zde usadily keltské kmeny. Kolem roku  800  odsud začal vládnout mocný rod Přemyslovců. Praha se rozrůstala a největší rozkvět Praha prožila za vlády Karla IV.

 

Do čtvrtku si připravte 5 – max. 6 vět pražských památkách. Každý si připraví o jedné památce sám – i když máte stejné téma. Napište si svoje téma do sešitu  pod zápis o Praze. Budete to číst během online lekce (neposílejte mi).

Kamil a Tobias – Zlatá ulička, Eliška a Matouš – Chrám sv. Víta, Jarek a Daniel – Pražský hrad, Barborka a Michalka – Malá strana, Lukáš a Denis – Staroměstské náměstí, Nela a Jakub – Václavské náměstí, Klárka a Marek – Národní muzeum, Lumír a Lenka  - Národní divadlo, Vojta F. a Tomáš – Petřín, Stázka a Vítek – Vyšehrad, Sára a Adélka – Karlova univerzita, Tamarka a Michal – metro, Vojta J., Dominik a Kamila – Karlův most

Přeji Vám pohodu při práci. K. Szotkowská

 

 

3. týden 2.11. - 6.11.2020

Milí páťáci,

vytvořili jste všichni opravdu povedené prezentace o krajích ČR. Už se těším, až je ve škole předvedete svým spolužákům. Nejdůležitější je, abyste se dokázali orientovat na mapě ČR. Budu zkoušet orientaci na mapě ve škole (aby jste nehledali Šumavu u Olomouce atd. :)). 

V příloze máte slepou mapu českých řek a pohoří. Doplňte prosím řeky a pohoří s nejvyšší horou daného pohoří. Samozřejmě pracujte hlavně s mapou ČR. Pracovní listy - slepé mapy mi pošlete vyplněné zpět. Na závěr si připravte mapy a udělejte si test. Test řeky online  Když mi budete posílat vyplněné pracovní listy, napište mi prosím do emailu Vaše skóre a čas, které jste získali v tomto testu. Pracujte poctivě, nejde o známku, nebudu to nikde vystavovat. Jak na tom jste mezi spolužáky ze třídy, řeknu jen Vám. Můžete si vyzkoušet přiřadit hory a pohoří (pracujte s mapou): Hory a pohoří

Ve čtvrtek se během online lekce budeme věnovat Praze. Odkaz je stejný jako na angličtinu, část lekce bude VL, část AJ moje skupina). Skupiny dodržujte čas podle rozvrhu online hodin.

 

meet.google.com/bkb-jovu-srw

 

S pozdravem K. Szotkowská

 

2. týden 20.10. - 25.10.

Dobrý den děti,

pracovní listy jste vyplnili velice dobře (bylo pár výjimek), potěšili jste mě. Kraje České republiky jsme dělali ve vlastivědě ve 4. třídě. Letos si je musíme zopakovat. Každý z vás udělá prezentaci v PowerPointu. V příloze č.2 jsem udělala jednoduchou prezentaci Středočeského kraje jako vzor. Vzhled udělejte podle sebe, ale informace, které tam mají být jsou dané (poloha, povrch, vodstvo...atd.). Pracovala jsem s učebnicí, obrázky jsem použila z internetu. Prezentaci mi prosím pošlete a když se vrátíte do školy, tak ji předvedete třídě.

Kdo bude dělat který kraj? (Každý svou prezentaci - to nejsou skupiny).

Jihočeský kraj . Appel, Adamcová, Beneš, Plzeňský kraj - Benková, Bojko, Brhelová, Karlovarský kraj -  Bulavová, Duda, Foff, Ústecký kraj - Gocieková, Juránek, Liberecký kraj -  Cholewiková T., Kohut, Královehradecký kraj - Kufa, Kotouč, Pardubický kraj - Lýsková, Marszalek, Vysočina - Pospíšil, Pyszko, Jihomoravský kraj - Rykalová, Spratek, Swienczyk, Szotkowská, Olomoucký kraj -  Šergovič, Turek, Zlínský kraj - Cholewiková S., Turková

Přeji Vám příjemný týden. K. Szotkowská

 

 

1. týden

Milí žáci,

začneme opakováním učiva o České republice. Nejprve se budeme věnovat našemu kraji. Učivo najdete v učebnici vlastivědy na straně 30,31. Připomeňte si fakta o našem kraji. Můžete se také podívat na prezentaci, kterou si podle potřeby zastavujte a pročtěte: (zmáčkni) Moravskoslezský kraj. V příloze (soubory ke stažení) jsou pracovní listy, které vypíšte a pošlete na můj e-mail. Já  vaši práci oznámkuju, vytisknu a když se vrátíte do školy, vlepíte si listy do sešitu. 

Na str. 30 jsou otázky pro žáky z Moravskoslezského kraje. Příští týden se s Vámi postupně spojím online a na některé tyto otázky se zeptám (ohodnotím známkou).

Buďťe zdraví. K. Szotkowská