8. A

Bc. Pavel Kantor Třídní učitel učitel, koordinátor ŠVP, metodik ICT