9. A

Mgr. Pavel Kantor Třídní učitel učitel, koordinátor ŠVP, metodik ICT