9. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Občanská výchova - 8. ročník

Publikováno: 15.3.2021 Autor(ka): Jan Turek
Občanská výchova - 8. ročník

10. - 14. 5. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V rámci občanské výchovy se budeme tento týden zabývat právy občana a také nakousneme téma politiky. Vaším jediným úkolem bude si v učebnici přečíst strany 66 - 68.

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

26. - 30. 4. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V rámci občanské výchovy se budeme tento týden zabývat mocí soudní. Vaším jediným úkolem bude si v učebnici přečíst strany 64 - 65.

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

19. - 23. 4. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V rámci občanské výchovy se budeme tento týden zabývat mocí výkonnou. Vaším jediným úkolem bude si v učebnici přečíst strany 62 - 63.

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

12. - 16. 4. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V rámci občanské výchovy se budeme tento týden zabývat mocí zákonodárnou. Vaším jediným úkolem bude si v učebnici přečíst strany 59 - 61.

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

29. - 31. 3. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V rámci občanské výchovy se budeme tento týden zabývat Velikonocemi. Vaším jediným úkolem bude napsat, jaké velikonoční tradice se ve vaší rodině dodržují (např. pečení beránka, pletení pomlázky, zdobení kraslic apod...) Své odpovědi mi pošlete na pracovní mail jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 2. 4.

Srdečně zdraví a přeje krásné Velikonoce

Jan Turek :-)

22. - 26. 3. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

Na tento týden jsem si pro vás opět připravil nelehký úkol.  Jak již víte, v rámci dějepisu se nyní zabýváme českým národním obrozením. Po prostudování této kapitoly mi zkuste v 6 - 10 větách (klidně i více) popsat, jak se asi žilo českému obyvateli v tomto období (např. jak se cítil, zdali mu vyhovovala tehdejší situace, kam chodil za kulturou, jaké myšlenky podporoval apod.) Zahrnout do úkolu můžete cokoliv, co vás napadne.

Práce mi poté zašlete na pracovní email jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 26. 3. 

Na vaše výtvory se moc těším. :-)

S pozdravem

Jan Turek :-)

15. - 19. 3. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

Na tento týden jsem si pro vás opět připravil nelehký úkol. Podívejte se na video, ve kterém Jan Werich cituje jednoho z našich českých velikánů, Jana Masaryka. Poslechněte si tyto moudré a nadčasové myšlenky o svobodě, která je v našich životech velice důležitá. :-)

Jan Werich - Lekce svobody

S pozdravem

Jan Turek :-)

22. - 26. 2. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

Na tento týden jsem si pro vás připravil nelehký úkol. :-) Vaším úkolem bude se podívat na tento krátký film:

Muž, který sázel stromy a poté mi napsat, jaký dojem jste z toho měli, jaké pocity to ve vás vyvolalo apod. Napište mi na pracovní mail jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do neděle 28. 2.

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

15. - 19. 2. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat právem. Vaším jediným úkolem bude si přečíst v učebnici strany 54 - 56.

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

1. - 5. 2. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat právem a morálkou. Vaším úkolem bude si přečíst v učebnici strany 52 - 53. Následně odpovíte na následující otázku:

Co se stane, když ty, nebo tvůj kamarád/tvoje kamarádka uděláte něco, co vůči tomu druhému není tak úplně fér? Jak tuto situaci řešíte?

Vaše odpovědi mi poté zašlete na pracovní mail jan.turek@zsmostyujablunkova.cz

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

25. - 28. 1. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově věnovat oblíbenému místu. Každý z vás má určitě minimálně 1 oblíbené místo v přírodě, kam se vždy rádi vydáte, kam pravidelně chodíte apod. Vaším úkolem, v rámci psychohygieny, bude toto místo navštívit, pořídit fotku tohoto místa a napsat, čím je dané místo výjimečné a jak například na vás působí. Při plnění úkolu samozřejmě dbejte maximální bezpečnosti a pokud možno, nechoďte na toto místo sami, ukažte jej například kamarádovi. :-)

Na vaše práce se moc těším. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

18. - 22. 1. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat hospodařením. Vaším jediným úkolem bude si přečíst v učebnici strany 50 - 51.

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

11. - 15. 1. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat každodenními věcmi. Vaším úkolem bude napsat odpovědi na následující otázky, které mi poté zašlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 15. 1. Na vaše práce se moc těším. ;-)

Otázky:

Co všechno potřebuješ během jednoho dne? Zkus napsat seznam věcí, které většinou každý den potřebuješ. Začni ranním vstáváním.
Je něco, co bys ty určitě nepotřeboval(a)?
Jsou pro nás někdy důlěžité i maličkosti?
Kde se tyto věci vyrábějí a jak s k Tobě dostanou?

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

4. - 8. 1. 2021

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat konfliktem! Vaším úkolem bude vyplnění pracovního listu (konflikt), který mi poté zašlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 8. 1. Na vaše práce se moc těším. ;-)

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

14. 12. - 18. 12. 2020

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

Na tento týden vám nezadávám žádný úkol. :-)

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jan Turek :-)

30. 11. - 4. 12. 2020

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat pozorností a mozkem! Vaším jediným úkolem bude si přečíst v učebnici strany 30 - 32. :-)

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

 

23. - 27. 11. 2020

Zdravím vás, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat pamětí! Vaším jediným úkolem bude si přečíst v učebnici strany 28 - 29. :-)

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

16. - 20. 11. 2020

Krásný dobrý den, milí osmáci! :-)

V tomto týdnu se budeme v občanské výchově zabývat představami, ale hlavně sociálním vnímáním. V učebnici si proto přečtěte stránky 24 a 25 a napište mi do 22. 11. na pracovní email jan.turek@zsmostyujablunkova.cz , kdy jste se naposledy "spálili" a nějakou osobu špatně odhadli, zkrátka dali jste na svůj první dojem a váš úsudek byl mylný.

Pokud byste si s něčím nedali rady, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

P.S. - Nezapomeňte si připomenout události, které jsou spojené se 17. listopadem! Zde vám posílám odkaz na video, týkající se daného data.

Odkaz: 17. listopad

9. - 13. 11. 2020

Hezký den, milí žáci.

V rámci občanské výchovy se budeme tento týden zabývat schopnostmi. Vaším úkolem bude definovat pojmy:

Nadání

Talent

Genialita

Schopnost

Následně k tomu napíšete, v čem jste dobří, v čem vynikáte, v jakých aktivitách se rozvíjíte, na co máte talent apod. Veškeré informace si napíšete do sešitu. Do 15. 11. mi dané informace zašlete na mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz


Pokud byste si s něčím nedali rady, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

 

2. 11. - 6. 11. 2020

Krásný dobrý den, osmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám úkoly na toto období. V rámci občanské výchovy se budeme zabývat problematikou motivů, jednoduše to, proč děláme to, co děláme (co stojí za naším chováním). Za každým činem totiž stojí pohnutka, nějaký motiv. Vaším úkolem bude vypracovat tabulku, která se nachází v učebnici na straně 18. Vyplněnou tabulku mi pošlete do 8. 11. na email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz

Na vaše práce se velice těším. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

 

19. - 23. 10. 2020

Nazdar osmáci! :-)

V občanské výchově se budeme zabývat zvuky a emocemi. Zkuste zalovit v paměti a napište, jaký zvuk, tón, písnička... ve vás vyvolává jisté emoce (např. při poslechu jisté písničky prožíváte radost/smutek apod...) Když nebudete vědět, zkuste během týdne, pomocí introspekce (sebepozorování), přijít na to, co ve vás jisté zvuky atd... vyvolávají. :-) 

Jsem moc zvědav a zároveň se moc těším. :-) 

Své práce ("poznatky") mi zašlete do 25. 10. na mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz

Rozsah práce: minimálně 4 věty. Kdo se chce např. rozepsat, nechávám mu volný prostor. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

 

12. - 16. 10. 2020

Krásný dobrý den, osmáci!

V rámci občanské výchovy na vás čeká nelehký úkol. :-)

Zkusíte popsat svou vlastní cestu životem, tzn. že vaše cesta bude začínat narozením, prvními kroky, nástupem do školky, na ZŠ, ale i popíšete vaši budoucnost, kam půjdete na střední školu, kam na vysokou, kde budete pracovat, v kolika letech budete mít svatbu, kolik dětí budete mít, jak prožijete dospělost, co budete dělat ve stáří atd... Svou životní cestu můžete i ilustrovat :-). Na vaše "cesty" se velice těším. 

Vaše práce mi pošlete do 19. 10 na mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz

Mějte se krásně! :-)))

Srdečně zdraví


Jan Turek :-)

Soubory ke stažení