7. třída

Mgr. Jan Turek Třídní učitel učitel

Český jazyk 6. ročník

Publikováno: 26.11.2021 Autor(ka): Kateřina Mitrengová
Český jazyk 6. ročník

6. 12. 2021 

Milí šesťáci, 

přeji Vám krásné mikulášské pondělí. 
Dnes jsme se třídou opakovali pravopis přídavných jmen s příponou -ský/-cký. K tomuto učivu jsme si společně vyplnili pracovní list, který zasílám v příloze. 
V pondělí 13. 12. si na toto učivo napíšeme krátký test.

S přánín pěkného dne,
Kateřina Mitrengová1. 12. 2021

 

Milí šesťáci, 

posílám Vám úkoly pro dnešní den. Dnes jsme se spolužáky psali diktát s přípravou a opakovali jsme pravopis slov s příponou -ský. Vypracujte si k tomuto učivu písemně do sešitu cv. 7 a 8 na str. 28 v učebnici. 

Děkuji, 

K. Mitrengová

 


29. 11. 2021

Milí šesťáci, 

posílám úkoly pro dnešní den. Dnes budeme probírat odvozování slov pomocí přípony -ský (učebnice str. 28, PS str. 15). V příloze Vám zasílám přehled učiva. Tabulku si, prosím, přepiště (vytisknětě a vlepte) do sešitu. K tomuto učivu si vypracujte cv. 1 a 2 na str. 15 v PS. Proveďte samokontrolu s výsledky. 

Dnes budeme se spolužáky ve škole psát test na slovotvorný rozbor a hláskové změny u odvozených slov. Tento testík si napíšete až po návratu do školy. 

Ve čtvrtek 2. 12. budeme psát diktát s přípravou podle cvičení č. 3 v učebnici na str. 27. 

 

Přeji Vám krásný den a doufám, že se již brzy uvidíme ve škole. :-) 

K. Mitrengová

26. 11. 2021

Dobrý den, 

posílám úkoly pro ty, kteří se nemohou účastnit výuky ve škole. 
Tento týden jsme opakovali slovotvorný rozbor. V příloze zasílám tabulku s přehledem (podrobnější přehled naleznete v učebnici na str. 26). K tomuto učivu zasílám v příloze pracovní list, prosím o zaslání pracovního listu ke kontrole.

Dále jsme opakovali hláskové změny u odvozování. Pokud k tomuto učivu nemáte v sešitě zápis, opište si do sešitu modré tabulky s vysvětlením učiva ze strany 27 v učebnici  - střídání samohlásek a střídání souhlásek. 
K tomuto učivu si vypracujte stranu 14 v pracovním sešitě, proveďte samokontrolu (výsledky vzadu v PS). 

Na obě témata budeme psát v pondělí test (žáci, kteří nejsou ve škole, si test napíší po domluvě až po návratu do školy). 

Děkuji. 

Budu se na Vás moc těšit!

K. Mitrengová 


16. 11. 2021

Dobrý den, 

v rámci domácího úkolu si dnes, prosím, projděte formulář k referátu z povinné četby. Rozmyslete si, o jaké knize byste chtěli referát napsat a pokud už máte knihu přečtenou, formulář si vyplňte a odešlete na mail katerina.kawulokova@zsmostyujablunkova.cz

 

Přeji Vám krásný den a hlavně pevné zdraví! 

 

Kateřina Mitrengová