7. A

Mgr. Anna Boková Třídní učitel učitel

Český jazyk

Publikováno: 3.5.2021 Autor(ka): Kamila Szotkowská

3.5.2021

Český jazyk

3. - 7.5.2021

Dobrý den,

zopakovali jsme si druhy zájmen a věnovali jsme se skloňování zájmena JÁ. Měli byste to už umět ze 4. třídy, ale moc Vám to nešlo...musíme si to ještě společně procvičit, vyzkoušejte si to i sami. Přečtěte si ještě jednou v učebnici na str. 103 poučku, vyplňte a dejte si zkontrolovat - neposílejte mi: 1. cvičení online , 2. cvičení online (nedělej vše, ale podle potřeby)

V úterý a ve středu budeme pokračovat dalšími zájmény. Písemný úkol Vám zadám ústně. Online domácí úkol máte zadán na gramar.in

Brzy na viděnou. K. Szotkowská

.

 

 

 

Dobrý den,

ukončili jsme učivo o slovesech. V přiložených souborech je pracovní list - slovesný způsob opakování. Otevřete si ho a vypište rovnou na počítači, uložte si ho a pošlete mi jej (do pátku). 

V online hodinách si ještě učivo o slovesech společně zopakujeme a začneme zájmena.

Ve čtení jsme začali číst Robinsona Crusoa. Poslechněte si tento týden tuto pasáž:AUDIOKNIHA ROBINSON

Poslouchejte od počátku (musíte si to vrátit na počátek) do času 24:53 minut. Poslouchání si rozložte na každý den (večer) - nebo podle vašeho uvážení. V pondělí ve škole budete pracovat (plnit úkoly) podle této části audioknihy.

Přeji hezký týden. K. Szotkowská

 

13. týden

Zdravím Vás děti po Velikonocích.

Rovnou se pustíme do pokračování slovesného způsobu - tentokrát způsobu rozkazovacího. Do středy si napište do sešitu (společně zkontrolujeme) str.95/cv.2 (udělejte to až po úterní hodině, kde vysvětlím). 

Do sešitu ČJ si do pátku nakresli (je to úkol i do VV) podle přílohy obrázek vajíčka a napiš do něj 4 - 5 vět, jaké zvyky doma dodržujete během velikonočních svátků. Protože jdeme 12.4. (pokud se nic nezmění) do školy, zkontrolujeme si to až tam.

K. Szotkowská

 

 

12. týden

Milí páťáci,

tento týden bude příjemně krátký - jsou tu Velikonoce.

V úterý budeme pracovat na našem tématu - slovesném způsobu. Ve středu si uděláme místo ČJ vlastivědu. Máme ji pouze jednou týdně ve čtvrtek, takže nechci o ni přijít.

Zopakujte si učivo slovesa. K Szotkowská

 

 

11. týden

Dobrý den,

v online hodinách budeme pokračovat v oznamovacím slovesném způsobu. 

Zopakujte si starší učivo v učebnici na str.90/cv.4 - pouze ho opište a doplňte do sloves -s nebo -z. V úterý si společně zkontrolujeme. 

 

V úterý na viděnou. K. Szotkowská

 

10. týden

Dobrý den,

slovesa jsou naším tématem i pro tento týden. Společně se budeme v hodinách věnovat novému učivu - slovesnému způsobu.

Do sešitu si napište cv.3 a cv.3a/str. 88. Ofoťte a pošlete mi toto cvičení do pátku e-mailem.

Vaše čtenářské listy byly od většiny z vás v pořádku, ale někteří mi musí své čtenářské listy vysvětlit. 

Brzy na viděnou. K. Szotkowská

 

 

9. týden

Dobrý den děti,

před jarními prázdninami jsme si zopakovali SLOVESA a tímto učivem budeme pokračovat. Do sešitu si do úterý (9.3.) napište cv.3a,b/str.86 - splečně si provedeme kontrolu. Procvičte si online (neposílat):Určité a neurčité tvary sloves

Jak jsem již upozorňovala, do konce tohoto týdne vypracujte 3. čtenářský list, který je v přiložených souborech. Blíže vysvětlím ústně v úterý.

Přeji pěkný týden. K. Szotkowská

 

 

8. týden

Milí páťáci,

tento týden začneme učivo o slovesech. Budeme se také věnovat slohu - "Vyprávění". 

Pomalu byste měli dokončovat knihu, kterou čtete. Brzy dostanete k vyplnění 3. čtenářský list.

Na úterní online hodinu si napište do sešitu cv.7/str.83 - společně zkontrolujeme.

 

Uvidíme se v úterý. K. Szotkowská

 

 

7. týden

Milí žáci,

dokončili jsme učivo o přídavných jménech. Budeme tento týden opakovat a upevňovat vaše nabyté znalosti. Vypracujte online pracovní list a do pátku mi ho pošlete k oznámkování:pracovní list

Do středeční online hodiny napište do sešitu cv.8/str.83. Podtrhněte přídavná jména měkká červeně, tvrdá modře, přivlastňovací zeleně. Ve středu budeme společně kontrolovat.

Užijte si zasněžený týden. K. Szotkowská

 

6. týden

Dobrý den děti,

tento týden nás čeká pokračování učiva - přídavná jména. Tentokrát to budou příd. jména přivlastňovací.

V úterý po online hodině Vám zadám písemný úkol na tento týden.

Úterý: napsat do sešitu cv.2/str.80. Vyfoťte a pošlete mi do pátku.

Zůstaňte zdraví. K. Szotkowská

 

 

5. týden

Milí žáci,

v úterý si společně zkontrolujeme cv.7/str.75. Napište si ho do sešitu. V hodinách Čj budeme pokračovat ve skloňování příd. jmen měkkých. Online procvičování učiva (udělejte si pouze jedno cvičení, nemusíte mi posílat výsledky, ale pokud Vám to nepůjde, zkuste si více cvičení):ZDE 

V úterý si také zopakujeme určování rodu, čísla a pádu příd. jmen a zadám Vám domácí úkol.

Úterý: DÚ - str: 78/6 z tohoto cvičení jsem opsala tato spojení:

v březnových dnech - 

z jižních krajů -

hnízdní revír -

jednoduché hnízdo - 

šest kropenatých vajíček - 

Opište si do sešitu a určete pád, číslo a rod přídavných jmen. Vyfoťte a pošlete do pátku.

Hezký týden K. Szotkowská

 

 

25.-28.1.2021

Dobrý den děti,

do úterní online hodiny si do sešitu napište cv.2/str.74. Rovnou to dejte do správného tvaru (s veselou příhodou,....), společně zkontrolujeme v hodině.

Tento týden budeme v hodinách společně pokračovat v práci s přídavnými jmény. Do čtvrtku (pátek je volno - pololetní prázdniny) vyřešte 2 úkoly v gramar.in.

Ať se Vám daříx. K. Szotkowská

 

 

18. - 22.1.2021

Dobrý den žáci,

v úterý začneme další slovní druh na str.69 - přídavná jména. Budeme hlavně opakovat. Písemný domácí úkol vám zadám v úterý během online hodiny. 

Do pátku vyplňte čtenářský list, který je v příloze. Pokud si ho nemůžete vytisknout, napište si to na čistý papír A4 tak, aby obsahoval zadané údaje. Také je možné, že se domluvíme a já vám ho připravím k vyzvednutí ve škole. Čtenářský list vyfoťte a pošlete mi ke kontrole. Uschovejte, budu po návratu do školy vybírat.

 

S pozdravem K. Szotkowská

 

 

11.1.-15.12021

Milé děti,

zítra (v úterý) se budeme věnovat opakování skloňování podstatných jmen od strany 64. Zopakujte si vzory podstatných jmen (učivo 4.třídy), najdete je také v učebnici str.64. Dnes si udělejte cvičení 4/ str.66 – napište ke každému slovu jeho vzor, např: cibule – růže, …. Společně si to během úterní online hodiny zkontrolujeme.

Do pátku udělat :

1) (Pouze 1 stranu)Procvičování online 

Po vypracování zmáčkněte „výsledky“ a do e-mailu mi napište počet chyb nebo vyfocený výsledek.

 2) str.67/cv.3 do sešitu (kontrola ve škole)

Více budeme pracovat společně během online hodin.

Přeji pohodový týden. K. Szotkowská

 

4.1.2021

Dobrý den děti,

během dnešní hodiny jsme se domluvili, že do zítřka 6.1. si uděláte cvičení 5/str.60. Napište 4 řádky a podstatná jména podtrhněte: modře jednotné číslo, zeleně množné číslo. Společně si to zkontrolujeme během online hodiny.

Připravte si 2 cedulky (nejlépe z tvrdého papíru). Na jednu si napište Č.J.(to znamená číslo jednotné) a na druhou Č.MN.(číslo množné). Budeme zítra potřebovat.

Tento týden to je z českého jazyka vše. Čtěte knihu, brzy budete vyplňovat čtenářský list.

Na viděnou K. Szotkowská

 

 

23.11. - 27.11.2020

Dobrý den děti,

ve středu budeme procvičovat během online hodiny mě/mně.  Do školního sešitu si napište cv. 8/str. 40 (5 řádků), kontrola tohoto cvičení bude až ve škole. Online si toto učivo procvičte ZDE

Výsledky mi psát nemusíte, ale uvidíte sami, jak na tom jste…

Připravte si k odevzdání ve škole čtenářské listy. Pokud máte nějaké dotazy, ráda Vám na ně zodpovím na online hodině ve středu.

POZOR ZMĚNA! VE STŘEDU MÁM V 10 HODIN PRACOVNÍ SCHŮZKU, PROTO DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ČASU ONLINE LEKCE. Ve středu 1. a 2. skupina společně od 8 hodin do 8,45 hodin. 3. a 4. skupina společně od 9 hodin do 9,45 hodin.

Hezký den K. Szotkowská

 

5. týden 16.11.-20.11.2020

Dobrý den děti,

ve středu se budeme věnovat online učivu mě/mně, ale také opakovat. Váš úkol je číst knihu, abyste mohli během dvou týdnů vyplnit čtenářské listy. Tento týden si udělejte online cvičení, které po vyplnění tří stránek (z pěti) vyfotíte tlačítkem prt scr (print screen obrazovky) vložte do wordu a pošlete mi e-mailem. Pokud jste to ještě nedělali, nelekejte se, ve středu Vás to naučím.Online cvičení

Na viděnou K. Szotkowská

 

 

4. týden  9.11.-13.11.2020

 

Zdravím Vás milí páťáci,

Máme za sebou sluníčkový víkend, tak snad jste si pěkně odpočinuli. S chutí do toho:)

Do středy si zopakujte psaní předpon v živých pracovních listech (prosím o dodržování termínů domácích úkolů).

Pracovní list

 Vypíšete, potom zmáčknete Finish. Dále zmáčkněte: Email my answers to my teacher (poslat učiteli)

Napiš své jméno

Level: 5.A

School subject: ČJ

email učitelky: kamila.szotkowska@zsmostyujablunkova.cz

Zařaďte správně slova s předložkami s,z: Procvičování učiva

Během online výuky ve středu se budeme věnovat předložkám a cvičením z učebnice. Ve středu zde dostanete další domácí úkol.

Tento týden bych chtěla, abyste četli. Až dočtete knihu – (samozřejmě nemusí to být tento týden), si vypíšete čtenářské listy, které jsou v příloze. Když nemáte tiskárnu, pokuste se ty informace, které tam po Vás chci, napsat do sešitu – normálně na řádky. Je také možnost, že mi napíšete a já Vám vytištěné pracovní listy připravím na sekretariátu ve škole. Vysvětlím to ve středu.

Středa 11.11. Nalep si nebo přepiš do sešitu text (4. týden ČJ)- skupiny  bě/bje, vě/vje, pě. 

S pozdravem Vaše třídní učitelka K. Szotkowská

 

 

3. týden 

DÚ do středy - budu kontrolovat na on line lekci. Prosím, dodržujte termíny zadaných úkolů. 

Milí žáci,

během online lekce v minulém týdnu jsme se věnovali předponám s,se,z,ze, vz. Není to snadné učivo, ale časem Vám to půjde stále lépe. Přepište z přiloženého souboru  poučky i s šipkami do sešitu ČJ. Je důležité vědět, že psaní některých slov nelze vysvětlit, ale musíme si je zapamatovat. Vypište si tato slova z modré tabulky ze strany 35 do sešitu. Napište si také cvičení 13/ str. 35 (přečtěte si dobře zadání, 13a nedělejte).

Vyzkoušejte si „střílet“ na slova, která začínají předponou – z: HRA - střílení

Čtení: čtěte děti každý den. Brzy budeme pracovat s texty Vašich knih.

Ve středu budeme mít online lekci ČJ. Zde si zkontroluji Vaši práci (takže neposílejte), budeme se věnovat předložkám s,z a také dostanete další úkol.

ČTVRTEK 5.11.

Napište do sešitu cvičení 2a/str.36. Nemusíte posílat, budeme společně kontrolovat během online hodiny příští týden.

 
Buďte zdraví. K. Szotkowská

 

 

2. týden 19.10 - 25.10.

Dobrý den páťáci,

začneme nové učivo na straně 33. Pravidla pro psaní předpon s,se,z,ze,vz,vze. Nejprve se podívejte na video (video ukončete po 4 minutách 10 sekundách - pak začíná další učivo):Video. Poté si přečtěte oranžovou poučku na straně 33, kde si zopakujete to, co jste slyšeli ve videu. Na str.33 je cvičení 7, podívejte se, jak zdůvodňuji psaní těchto předložek:str.33/cv.7.

Velmi důležitá je modrá tabulka na str. 34, zde vidíte, jak pouhá změna předpony změní význam slova. Dobře si ji přečtěte. Napište do sešitu cv.10/str.34. Vyfoťte a pošlete mi prosím věty emailem. Procvičte si toto učivo (udělejte si 1 nebo více cvičení, podle vašeho uvážení) cvičení online

Přihlašte se na stránky gramar. in - je to stejný typ jako matika in, takže použijte stejné jméno i heslo. Zde máte zadaný domácí úkol, vyřešte. Já opět uvidím vaše řešení.

Ve čtvrtek a v pátek bude online lekce, kde budeme společně pracovat na cvičení11/str.35. Zde vám ve středu dám odkazy, čas a seznamy jmen na tyto online schůzky. Pokud někdo potřebuje půjčit notebook, přijďte do školy, jsou k dispozici.

 

Uvidíme a uslyšíme se ve čtvrtek a v pátek , opravdu se na Vás těším :) K. Szotkowská

 

 

1.týden 

Zdravím Vás děti,

dnes pouze dokončete pracovní list, který jste začali vypracovávat ve škole s p. uč. Janíkem. Odevzdáte ho ve škole - uschovejte do složky.

Pěkný víkend a snad už brzy vyjde sluníčko. :) K. Szotkowská