9. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Dějepis - 8. ročník

Publikováno: 18.11.2021 Autor(ka): Jan Turek

Odkaz na online výuku:

(8.A - každé úterý - 10:40 - 11:25)

(8.B - každé úterý - 11:35 - 12:20)

Dějepis (8.) - online výuka - přihlášení zde!

17. - 21. 5. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat českými zeměmi po husitské revoluci. V učebnici si nastudujte stránky 82 - 84. Poté vyplníte stránku 42 (cv. 2, 3 a 4) v pracovním sešitě. Kontrolu vyplněných stran provedeme následující týden ve škole, tudíž mi nic posílat nemusíte.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

3. - 7. 5. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat husitstvím. V učebnici si nastudujte stránky 76 - 77. Poté vyplníte stránku 37 v pracovním sešitě, kterou mi poté vyfotíte a zašlete na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz 

Na online hodině si v úvodu zkontrolujeme pracovní listy z minulého týdne, tak je mějte nachystány. :-)

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

26. - 30. 4. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat gotickou kulturou. V učebnici si nastudujte stránky 71-74. V příloze pak naleznete soubor Gotická kultura, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 30. 4.

Tyto pracovní listy si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

V rámci online hodiny se virtuálně podíváme do pastýřského centra v Koniakówie, kam jste bohužel nemohli zavítat, díky celosvětové pandemii Covid. Máte se na co těšit. :-)

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

19. - 23. 4. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme nadále zabývat Lucemburky na českém trůně, a to konkrétně Karlem IV.. V učebnici si nastudujte stránku 61 a poté se podíváte na video o Karlu IV.

Odkaz na video: Karel IV.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

12. - 16. 4. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat Lucemburky na českém trůně, a to konkrétně Karlem IV.. V učebnici si nastudujte stránky 59-60. V příloze pak naleznete soubor Karel IV., který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 16. 4.

Tyto pracovní listy si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

6. - 9. 4. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat Lucemburky na českém trůně, a to konkrétně Janem Lucemburským. V učebnici si nastudujte stránky 57-58. V příloze pak naleznete soubor České království za Lucemburků., který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 9. 4.

Tyto pracovní listy si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

29. - 31. 3. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat posledními Přemyslovci, a to konkrétně Václavem III.. V učebnici si nastudujte stránky 55-56. V příloze pak naleznete soubor Poslední Přemyslovci III., který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 2. 4.

Příští týden se již začneme zabývat českým královstím za vlády Lucemburků.

Tyto pracovní listy si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví a přeje krásné Velikonoce

Jan Turek :-)

22. - 26. 3. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat posledními Přemyslovci, a to konkrétně Přemyslem Otakarem II. a Václavem II.. V učebnici si nastudujte stránky 53-55. V příloze pak naleznete soubor Poslední Přemyslovci II., který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 26. 3.

Tyto pracovní listy si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

15. - 19. 3. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat posledními Přemyslovci, a to konkrétně Přemyslem Otakarem I. a Václavem I.. V učebnici si nastudujte stránky 51-52. V příloze pak naleznete soubor Poslední Přemyslovci, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 19. 3.

Tyto pracovní listy si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

8. - 12. 3. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat románskou kulturou. V učebnici si nastudujte stránky 46-49. V příloze pak naleznete soubor Románská kultura, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 12. 3. Tyto pracovní listy si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

22. - 26. 2. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu si zopakujeme témata Velkomoravské říše a Českého knížectví. V učebnici se na straně 42 nachází opakování těchto témat. Vypracujte cvičení 1, 2 a 3. Své odpovědi zapište do pracovního listu Opakování (viz. příloha), který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 26. 2. Pokuste se tento pracovní list vypracovat bez pomocí učebnice. :-) Pokud byste samozřejmě něco nevěděli, můžete do ní nahlédnout. :-)

Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

15. - 19. 2. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat křížovými výpravami. V učebnici si nastudujte stránky 40-41. V příloze pak naleznete soubor Křížové výpravy, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 19. 2. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

8. - 12. 2. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat českým knížectvím v 11. a 12. století. V učebnici si nastudujte stránky 38-39. V příloze pak naleznete soubor České knížectví v 11. a 12. století., který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 12. 2. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

1. - 5. 2. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se ještě budeme zabývat počátkem českého státu. V učebnici si nastudujte stránky 35-37. V příloze pak naleznete soubor Počátky českého státu III., který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 5. 2. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

25. - 28. 1. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se ještě budeme zabývat počátkem českého státu. V učebnici si nastudujte stránky 30 - 32. V příloze pak naleznete soubor Počátky českého státu II., který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 29. 1. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

18. - 22. 1. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat počátkem českého státu. V učebnici si přečtěte stránky 29 - 30. V příloze pak naleznete soubor Počátky českého státu, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 22. 1. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

11. - 15. 1. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat počátkem českého státu. V učebnici si přečtěte stránky 26 - 28. V příloze pak naleznete soubor Velkomoravská říše, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 15. 1. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

4. - 8. 1. 2021

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat Sámovou říší a Velkou Moravou. V učebnici si přečtěte stránky 23 - 24. V příloze pak naleznete soubor Velká Morava, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 8. 1. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

14. 12. - 18. 12. 2020 - pouze 7. B

Zdravím vás, milé "béčko"! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu se budeme věnovat tématu Slovanů. V učebnici si přečtěte stránky 21 - 22. Poté vyplňte stranu 9 (opakování) a stranu 10 (přicházejí Slované) v pracovním sešitě. Vyplněné stránky mi poté zašlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

 

7. 12. - 11. 12. 2020 - pouze 7. A

Zdravím vás, milé "áčko"! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu prvních středověkých států, konkrétně Byzantskou říší. V učebnici si přečtěte stránky 16 - 17. V příloze pak naleznete soubor Byzantská říše, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 13. 12. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

 

30. 11. - 4. 12. 2020 - pouze 7. B

Zdravím vás, milé "béčko"! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu prvních středověkých států. V učebnici si přečtěte stránky 13 - 15. V příloze pak naleznete soubor první středověké státy, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 6. 12. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

23. - 27. 11. 2020

Zdravím vás, milí sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden do dějepisu. V minulém týdnu jsme se již definitivně rozloučili s římany a tento týden na vás čeká nové učivo, středověk. V učebnici si přečtěte stránky 9 - 12. V příloze pak naleznete soubor středověk, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 29. 11. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

16. - 20. 11. 2020

Krásný dobrý den, milí sedmáci! :-)

Zasílám vám jednotlivé úkoly na tento týden do dějepisu. V rámci tohoto období se budeme věnovat tématu dědictví římské říše. Za úkol si přečtěte naskenované stránky Řím (str. 121-123). V příloze rovněž naleznete soubor dědictví římské říše, který vyplníte a pošlete mi jej na pracovní email: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 22. 11. Tyto otázky a odpovědi si poté přepíšete nebo vytisknete a nalepíte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

P.S. - Nezapomeňte si připomenout události, které jsou spojené se 17. listopadem! Zde vám posílám odkaz na video, týkající se daného data.

Odkaz: 17. listopad

9. - 13. 11. 2020

Hezký den, milí žáci! :-)

Zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na dané období do dějepisu. Minulý týden jsme se bavili o prvních římských císařích. Tento týden se budeme zabývat okolnostmi zániku římského císařství. V příloze naleznete zápis, který si přepište, nebo vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Mějte se krásně

S pozdravem

Jan Turek :-)

 

2. 11 - 6. 11. 2020

Ahoj sedmáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé materiály do dějepisu. V tomto týdnu se budeme zabývat problematikou římského císařství a prvních římských císařů. V příloze naleznete zápis, který si přepíšete, nebo vytisknete a nalepíte do sešitu. V rámci volného času si můžete například pustit video na YouTube, Marcus Aurelius - Hovory k sobě. Je to sice delší video, ale výborně předneseno. :-)

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Mějte se krásně

S pozdravem

Jan Turek :-)

 

19. - 23. 10. 2020

Krásný dobrý den, sedmáci!

Zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden. V rámci dějepisu se budeme zabývat zánikem Římské republiky. V příloze máte zápis, který si přepište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu. Pro ty, kteří nemají schéma problémů rolníků a bohatých občanů, posílám rovněž dokument v příloze, který si opět přepíšete, či vytisknete (jedná se o přílohu k problému č. 1 - problémy rolníků, a tím i armády).

V příloze zasílám také obrázek ukřižovaných otroků na cestě z města Capua do města Řím.

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište. :-) 

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)